Sınai Tasar çizim, endüstride yaratılan, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef toplumun beğenisine ve kullanıcının gereksinimlerine uygunluk şeklinde ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun henüz tek mahsül olarak projelendirilmesidir. Sınai dizayn, sınai yöntemlerle yaratılan nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik tek meslektir.


Sınai yöntemler, geniş anlamıyla pazarda tek alıcı kitlesini hedeflediği için fazlaca sayıda üretilmesi ihtiyaç duyulan ürünlerin araç-gereç, işlem popülasyonu ve işçilik şeklinde giderlerinin optimize edilerek ekonomisinin sağlanmasını amaçlar. Designer bu şekilleri bilir ve sınai ortamın öteki elemanlarıyla (mühendisler, işletmeciler) bu yöntemlerin dilini kullanarak kontakt kurar.

endustriyel-tasarim.jpg


Designer, ürünün insanla ilişkisini, ilk olarak ürünün kullanımı esnasında konforlu, sıhhatli, güvenli, iletişimli tek ilişkiyi temin etmek, ondan sonra bunlara gerekseme duyan tüketiciye bu ürünü ulaştırmak maksadıyla o ürüne yüklediği tüm görsel, güzel duyu ve fonksiyonel değerlerle anlatım eder. Designer endüstriyelliğin gerekleri doğrultusunda, insanoğlunun gereksinimlerine yanıt verirken benzer zamanda kendisini istihdam eden, tasarladığı ürünü işletip pazarlayacak olan girişimciye de mahsül üstünde rekabet pozitif yanları sağlayacak tek farklılık yaratma çabasındadır.
En geniş tanımıyla dizayn değişen teknolojinin insancıllaştırılmasıdır. Sınai dizayn hem kullanan kişi hem de üreticinin karşılıklı yararları için ürünlerin ve sistemlerin fonksiyonunu, kıymetini ve görünüşünü en uygun hale getiren, kavram ve tanımlamaları yaratma ve geliştirme adına meydana getirilen ustalaşmış hizmettir. Sınai dizaynerlar bu kavram ve tanımlamaları alıcı ya da üreticinin hususi gereksinimleri rehberliğinde toplanan, çözümleme edilen ve sentezlenen veriler kanalıyla geliştirir. Çizerler çizimler, modeller ve sözel betimlemelerle temiz ve net tavsiyeler hazırlamak suretiyle eğitilmişlerdir.