Genel Bilgi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veren iki ayrı programa sahiptir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe programında, 12 Fakülte zorunlu; 3 Üniversite zorunlu; 3 Üniversite seçmeli; 16 alan zorunlu ve 7 alan seçmeli olmak üzere toplam 41 ders ve 122 krediden oluşmaktadır. Öğrencileri, kendilerine sunulan alan seçmeli dersler arasından hedefleri doğrultusunda seçimler yaparak, Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının herhangi birinde veya her ikisinde uzmanlaşabilmektedirler. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin dersler eşit ağırlıktadır ve öğrencilerin her iki alanda da uzmanlık bilgisine sahip olmalarını hedeflemektedir. Alan seçmeli dersler 5. dönemden itibaren başlamaktadır. Programda staj zorunluluğu yoktur, ancak öğrenciler staj yapmak için teşvik edilmekte ve staj yapmak isteyen öğrencilere sektörde staj yapabilecekleri iş yerleri konusunda yardımcı olunmaktadır.

genel.jpg

Eğitim / Öğrenim
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veren iki ayrı programa sahiptir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe programında, 12 Fakülte zorunlu; 3 Üniversite zorunlu; 3 Üniversite seçmeli; 16 alan zorunlu ve 7 alan seçmeli olmak üzere toplam 41 ders ve 122 krediden oluşmaktadır. Öğrencileri, kendilerine sunulan alan seçmeli dersler arasından hedefleri doğrultusunda seçimler yaparak, Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının herhangi birinde veya her ikisinde uzmanlaşabilmektedirler. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin dersler eşit ağırlıktadır ve öğrencilerin her iki alanda da uzmanlık bilgisine sahip olmalarını hedeflemektedir. Alan seçmeli dersler 5. dönemden itibaren başlamaktadır. Programda staj zorunluluğu yoktur, ancak öğrenciler staj yapmak için teşvik edilmekte ve staj yapmak isteyen öğrencilere sektörde staj yapabilecekleri iş yerleri konusunda yardımcı olunmaktadır.

Olanaklar
Öğrenciler, Bölüm bünyesinde oluşturulan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Proje Merkezi ile Genesis IMC Ajansı sayesinde bütünleşik pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama odaklı halkla ilişkiler kampanyalarının bütün aşamalarını gerçekleştirme olanağı bulmakta, kendilerini ayrıcalıklı kılacak profesyonel deneyim ve özgüvenle mezun olmaktadırlar. Proje merkezi ve ajans, yıl boyunca alanlarında uzman konuklar davet ederek öğrencilere atölye çalışması ve konferanslara katılma şansı sağlamaktadır. Bölüm öğrencilerine, güçlü kuramsal temellerin yanı sıra halkla ilişkiler, reklam, yaratıcılık ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlara yönelik projelerle de öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulama şansı vermektedir. Böylelikle öğrenciler, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında karşılaşabilecekleri durum ve olaylara, temel teknikleri ve yöntemleri uygulayarak çözüm bulmayı öğrenmektedirler. Ayrıca, öğrenciler, gerçekleştirdikleri projelerle, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen çeşitli yarışmalara katılmakta, buralardan ödüllerle dönmektedirler.

Kariyer Olanakları
Bölümümüzden mezun olan çok sayıda öğrencimiz, gerek KKTC’de, gerek Türkiye’de, gerekse de üçüncü ülkelerde oldukça saygın halkla ilişkiler ve reklamcılık şirketlerinde, kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler ve reklamcılık departmanlarında iş bulmuşlardır. 21. yüzyılın yükselen mesleklerinden olan halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında eğitim gören öğrenciler, iş bulma konusunda birçok alana göre daha avantajlı durumdadırlar.