• Eğitimlerin ilk bölümü olan grafik tasarımda hedef; temel tasarım kavramlarına hakim olan ve bunları işlerine yansıtabilen; kurumsal kimlik çalışmaları hazırlayabilecek; afiş, broşür, ambalaj, dergi, gazete ve kitap gibi basılı materyallerin tasarımlarını yapabilecek kişiler yetiştirmektir.


  • Grafik tasarım eğitiminin başında temel tasarım kavramları işlendikten sonra vektörel tasarıma geçilerek, bu alanda en yaygın uygulama olan Adobe Illustrator ile tasarımlar üretilmeye başlanır.


  • Özellikle gazete ve dergi tasarımlarında bir sektör standardı olan Adobe InDesign ile tasarımın yayıncılık boyutu öğretildikten sonra bilgisayarda üretilen işlerin baskı ortamına nasıl aktarılacağı anlatılır.


  • Ardından sektörünün en çok kullanılan programı olan Adobe Photoshop ile tasarımlar yapma ve mevcut tasarımlara zenginleştirici unsurlar ekleme gibi beceriler edinilir.


  • Eğitimlerin dijital tasarım bölümünde, öğrencilerin sosyal medya şablonları, dijital reklam materyalleri ve web arayüz tasarımlarının yanı sıra içerik yönetim sistemi (CMS) ile web siteler oluşturabilmesi hedeflenmektedir.


  • Öncelikle dijital tasarım standartları anlatılarak, Adobe Photoshop ile sosyal medya şablonları, dijital reklam tasarımları, e-mailing şablonları ve web sitesi arayüz tasarımları üretilmeye başlanır.


  • Web arayüz tasarımı bölümünde HTML ve CSS kodlama dillerinin yapısı, editörden bağımsız olarak anlatılır. Ardından Adobe Dreamweaver ile HTML5, CSS3, JQuery ve JavaScript gibi dillerle yazılmış kodları uygulamaya geçirip; web sayfaları oluşturabilecek, yayına sokabilecek ve yönetimini yapabilecek bilgi ve beceriler kazandırılır.


  • Responsive Design ile mobil site tasarım bilgisi verildikten sonra mobil uyumlu web sitelerin nasıl oluşturulduğu öğretilir.


  • Yönetim paneline sahip web sitelerinin temel altyapısı olan İçerik Yönetim Sistemi’nin (CMS) çalışma prensiplerinden bahsedilerek, en çok kullanılan CMS olan WordPress ile dinamik web sayfaları oluşturmanın temelleri anlatılır.